E-learning ako dištančná forma výučby alebo súčasť Blended Learningu

Naše e-learningové kurzy sú vhodné ako dištančná forma výučby alebo ako súčasť Blended Learningu.

Referencia: V súčasnosti využívajú náš e-learning zamestnanci spoločnosti Pivovary Topvar, člen medzinárodnej skupiny SAB Miller.

K dispozícii sú tieto moduly:

  • angličtina pre mierne, stredne a vyššia pokročilých (A2-B2)
  • obchodná angličtina (B2)
  • príprava CV a príprava na pohovor, emailová korešpondencia, telefonická komunikácia v EN a DE (B1)

V e-learningu používame rôzne typy cvičení, zamerané na čítanie, slovnú zásobu, počúvanie, gramatiku a písanie.

Čo je to e-learning?

EXISTUJE NIEKOĽKO DEFINÍCIÍ E-LEARNINGU:

  1. E-learning využíva elektronické materiálne a didaktické prostriedky na efektívne dosiahnutie vzdelávacieho cieľa.
  2. E-learning je vzdelávací proces, využívajúci informačné a komunikačné technológie k tvorbe kurzov, k distribúcii študijného obsahu, komunikácii medzi študentami a pedagógmi a k riadeniu štúdia.

PROBLEMATIKA E-LEARNINGU

Prečo je e-learning na Slovensku ešte v plienkach:

  • nízka znalostná úroveň využitia počítačov a moderných technológií
  • chýbajúca široká ponuka služieb súvisiacich so vzdelávaním cez internet
  • slabá podpora online vzdelávania vo firmách