kontakt

trade-online, s. r. o.
Rovníková 8, Bratislava 821 02

IČO: 44839871
DIČ: 2022851798
nie sme platcami DPH

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vl. č.: 59235/B

info @ tradeonline.sk

číslo účtu: 2801359901 / 8330
IBAN: SK4383300000002801359901
BIC: FIOZSKBAXXX